Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu DynaCook sklep online
https://sklep.dynacook.pl
(„Sklep”)

Szanowni Państwo!

Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, aby w czasie korzystania z naszych usług czuli się Państwo komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Popowo 2A, 64-510 Wronki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000163601, NIP 7630016420, nr REGON 570037527, kapitał zakładowy 1650000,00 zł.

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sprzedaz.dynacook@dynaxo.pl.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Przysługuje Państwu prawo żądania:

 • dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:
  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których można przeczytać poniżej) mogą Państwo wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych w zależności od podejmowanych przez Państwa działań.

1. Złożenie zamówienia w Sklepie

W jakim celu?
realizacja Państwa zamówienia
Na jakiej podstawie?
umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Państwa dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Państwa lub przez nas.
(więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych?
nie będą Państwo mieć możliwości złożenia zamówienia

2. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Państwa lub przez nas na Państwa żądanie
ponadto, Państwa dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Państwa lub przez nas.
(więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych?
nie będą Państwo mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
obsługa Państwa zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Państwa zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Państwa danych w celu prowadzenia z Państwem komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Państwa zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
przez okres obowiązywania zawartej między nami umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – więcej informacji na ten temat znajduje się w ostatniej tabeli tej sekcji* do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zwięcej informacji na ten temat znajduje się w ostatniej tabeli tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Państwa sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Państwa dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Państwa lub przez nas. 
(więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zgłoszenie
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?
marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
(więcej na ten temat znajdą Państwo w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Państwa pliku cookie*
Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych?
nie będą Państwo otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?
analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Państwa po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
(więcej na ten temat znajdą Państwo w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Państwa pliku cookie*
Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych?
nie uwzględnimy Państwa preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

6. Wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu?
wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych
Na jakiej podstawie?
Państwa zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Państwa zgody. Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.
ponadto, Państwa dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Państwa lub przez nas. 
(więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych?
nie będą Państwo otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

7. Subskrypcja newslettera

W jakim celu?
wysyłanie newslettera
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym wypiszą się Państwo z naszego newslettera
ponadto, Państwa dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Państwa lub przez nas. 
(więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych?
nie będą Państwo mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług

8. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Państwa sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydują się Państwo na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Państwa podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Państwa adresu e-mail – chyba że Państwo sami to zrobią.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Państwa będzie to miało miejsce, jeśli zezwolą Państwo na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami mogą Państwo być zainteresowani, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Państwa treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których Państwo korzystają, będą bardziej dostosowane do Państwa potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub wpływających na Państwa w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Państwa będzie to miało miejsce, jeśli zezwolą Państwo na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszają się Państwo po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzają Państwo na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie Państwo klikają. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • statystycznych
 • marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce, mogą Państwo skorzystać z pliku pomocy Państwa przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdą Państwo na następujących podstronach, w zależności od używanej przeglądarki:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 30 dni od ostatniej wizyty w Sklepie.

Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili mogą Państwo:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Państwa dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajduje się lista odbiorców Państwa danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze Sklepem operator internetowej platformy handlowej nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych podmiot zapewniający usługi marketingowe nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie nie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepie dostawca płatności nie ma miejsca
podmiot zapewniający dostawę towaru nie ma miejsca
dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) nie ma miejsca
biuro rachunkowe nie ma miejsca
skorzystanie przez Państwa z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe portale społecznościowe nie ma miejsca

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium